Mesto Bratislava ponúka plochy na bezplatný prenájom pre legálne grafity, stačí vyplniť dotazník


Foto: Mesto Bratislava ponúka plochy na bezplatný prenájom pre legálne grafity, stačí vyplniť dotazník Foto: ilustračná - pixabay.com

Hlavné mesto Slovenska ponúka všetkým záujemcom o grafity možnosť získať legálne a bezodplatne voľnú plochu. Cieľom projektu je nie len skrášlenie a skultúrnenie niektorých verejných priestorov. Ide o pilotný projekt, vďaka ktorému môžu záujemcovia získať plochu po vyplnení dotazníka, ktorý bude na webovej stránke Bratislavy prístupný asi 2 týždne.

Dotazník nájdete na stránke mesta Bratislava a tiež na tomto odkaze. Vyplniť ho môžete do 17. apríla 2018. na základe dotazníkov vyberie mesto uchádzačov, s ktorými uzavrie zmluvu o výpožičke daných plôch na jeden rok.

„Naším cieľom je skultúrniť a skvalitniť verejné priestory v meste. Týka sa to hlavne mostových pilierov, ktoré sa často stávajú terčom sprejerov. Grafitové maľby sú však aj umenie a preto sme sa rozhodli dať umelcom priestor, aby sa mohli realizovať legálne a aj takýmto spôsobom skrášliť naše mesto,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.


Medzi vybrané plochy patria prevažne mostové piliere, ktoré sú v správe mesta Bratislava. Hlavné mesto poskytne tieto objekty uhádzačom a tí ich môžu okrášliť podľa vlastného uváženia. grafity však musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami, medzi ktoré patrí napríklad: maľba bez hanlivého, vulgárneho, pohoršujúceho či spoločensky, nábožensky alebo politicky neprístupného motívu. Každý záujemca si môže vybrať len jednu plochu.

Zoznam plôch na mape:
- Most – 090A – Most na Rondeli D1 Prístavný most
- Most – 059 Romanova ulica 
- Most – 166.1 Panónska cesta – Janíkov dvor – pravá strana 
- Most - 166.2 Panónska cesta – Janíkov dvor – ľavá strana 
- Most - 007 Slovnaftská ulica - Malý Dunaj 
- Most 63 – 006P Popradská ulica - Malý Dunaj – pravá strana 
- Most 63 – 006L Popradská ulica – Malý Dunaj – ľavá strana
- Podchod – 921 – J1 Rusovská ulica 


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy