V Bratislave pribudli nové vtáčie búdky, a to aj v centre mesta, cieľom projektu je ochrana vtáctva


Foto: V Bratislave pribudli nové vtáčie búdky, a to aj v centre mesta, cieľom projektu je ochrana vtáctva Foto: Mesto Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava sa podieľalo na osádzaní nových vtáčích búdok nie len v mestských lesoch, ale aj v centre mesta. Cieľom tohto projektu je predovšetkým ochrana vtáctva, zlepšenie ich životných podmienok a vytvorenie vhodných podmienok na hniezdenie pre vtáky, ktoré trpia nedostatkom takýchto miest v ich prirodzenom prostredí.

Nový domov tak nájdu okrem drobných spevavcov aj Sovy lesné, Sokoly, Mucháre, Trasochovstty a iné.

Hlavné mesto osadilo celkovo 150 búdok pre rôzne druhy vtáctva a 20 hniezdísk pre kačice. Všetky búdky sú označené štítkom s logom hlavného mesta a jedinečným identifikačným číslom. Pomocou GPS súradníc ich môže jednoducho nájsť každý občan. Súradnice sú zverejnené aj na stránke mesta Bratislava a na tomto odkaze. 


Jednotlivé lokality osadenia vtáčích búdok navrhlo hlavné mesto v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BIRDLIFE (SOS) a Štátnou ochranou prírody (ŠOP). 


V mestských lesoch vyvesili búdky pre Sovy lesné, Žltochvosta, Muchára a Trasochvosta. Polobúdky pre Žltochvosta, Muchára a Trasochvosta sú umiestnené aj toku Vydrica, a to od Partizánskej lúky proti prúdu rieky. Búdky môžu poslúžiť aj pre ostatné druhy drobného vtáctva, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú.  

Ďalších 50 polobúdok pre Sokoly červenonohé bude v rámci Zmluvy o spolupráci osádzať a monitorovať Spoločnosť pre ochranu dravcov v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia.  Na Vrakunskom cintoríne domovy nájdu napríklad Myšiarky a v blízkosti Karloveského ramena bude umiestnených 20 hniezdísk pre kačice. 

Veľkú časť vtáčích búdok nájdete aj v centre hlavného mesta, a to v Medickej záhrade, na Americkom námestí,  parčíku na Dunajskej, na Jakubovom námestí, na Vajanského nábreží.Tieto sú určené hlavne pre Myšiarky a Výriky, a polobúdky pre drobné spevavce. 

„Búdky sú vyrobené z tepelne opracovaného dreva s oplechovanou strieškou. Celkové náklady na výrobu a osadenie búdok predstavujú sumu približne 13-tisíc eur a sú hradené z Občianskeho rozpočtu,“ doplnila informácie Zuzana Onufer, hovorkyňa mesta Bratislava. 

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy