Aj tento rok môžete do 23. apríla nominovať talentovanú mládež na ocenenie mesta Bratislava


Foto: Aj tento rok môžete  do 23. apríla nominovať talentovanú mládež na ocenenie mesta Bratislava Foto: ilustračná - pixabay.com

Aj tento rok môže verejnosť posielať návrhy n ocenenie talentovanej mládeže hlavného mesta Bratislava. Primátor Bratislavy sa tradične stretáva a oceňuje talentovanú mládež, ktorá sa v rámci voľnočasových ponúk súčasného života rozhodla venovať svoj voľný čas rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a dokázať oveľa viac ako rovesníci.

Návrhy na ocenenia je možné posielať do 23. apríla 2018. Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať začiatkom júna 2018 v Primaciálnom paláci.

Návrhy na ocenenia môžu posielať všetky školy a školských zariadenia, športové kluby, zväzy, združenia a všetci, ktorí sa venujú práci s bratislavskou mládežou. Zaslanie nominácií je cielené na tých najúspešnejších žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v roku 2017 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych súťažiach, na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. 

„Som rád, že každý rok môžem oceniť mladých nadaných žiakov, ktorí rozvíjajú svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti a prezentujú tak seba, naše mesto a celú krajinu. Verím, že aj tento rok ocením aspoň toľko výnimočných a talentovaných študentov ako ten minulý,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.


Nominácie treba zaslať na vyplnenom nominačnom liste, ktorý je čitateľne vyplnený, a to do 23. apríla 2018 na adresu: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 . 

Nominačný list nájdete aj na stránke mesta Bratislava. 

Nominácie môžete posielať aj elektronicky na mailovú adresu veronika.hudekova@bratislava.sk. Do predmetu e-mailu treba uviesť „nominácia TM“.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy