Mesto Bratislava už schválilo prvé žiadosti o finančný príspevok na odstránenie nelegálnych grafitov


Foto: Mesto Bratislava už schválilo prvé žiadosti o finančný príspevok na odstránenie nelegálnych grafitov Foto: facebook.com/BratislavskeGraffiti/

Aj v tomto roku už pridelilo hlavné mesto SR prvé príspevky na odstránenie nelegálnych grafitov na základe žiadostí od občanov. Žiadosti podané v mesiaci február budú posudzovať v polovici marca. Posielať svoje žiadosti však môžete aj naďalej, a to vždy k poslednému dňu v mesiaci, kedy budú posúdené komisiou.

V tomto roku je na odstraňovanie grafitov vyčlenených 150 000 eur v rozpočte mesta, ktoré môžu využiť majitelia a správcovia nehnuteľností.

„V boji s nelegálnymi grafitmi neustúpime. Aj v tomto roku budeme odstraňovať nelegálne grafity a nelegálne reklamné zariadenia. Okrem toho sme vyčlenili ďalších 150-tisíc eur, aby si  aj majitelia svojich nehnuteľností mohli odstrániť grafity. Budem rád, ak bude príspevok opätovne naplno využitý, mesto bude čistejšie a Bratislavčania spokojnejší. To je cieľ,“ povedal Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

Koncom februára posudzovala komisia 12 žiadostí, pričom rozdelila 26 822,30 eura medzi 9 žiadateľov. Jednotlivé žiadosti posudzuje mesto v zmysle platných zásad poskytovania financií na tento účel, ktoré nájdete aj na stránke  grafity.bratislava.sk.


V minulom roku túto možnosť využilo 64 žiadateľov a mesto prerozdelilo takmer 150 000 eur. V roku 2016 tento príspevok využilo 60 žiadateľov s celkovou výškou schváleného príspevku 90 000 eur.

Pre efektívne využitie príspevku je potrebné dodržiavať zásady prideľovania príspevkov a termínov. Príspevok je určený právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3 000 EUR pre jedného žiadateľa a musí byť použitý na preplaten ie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov.

Bližšie informácie o systéme pomoci pri odstraňovaní grafitov spolu s formulárom žiadosti nájdete na mestskej webovej stránke Grafity v BratislaveSprávy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava