Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil v rámci dotačnej schémy na rok 2018 viac ako 2 milióny eur


Foto: Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil v rámci dotačnej schémy na rok 2018 viac ako 2 milióny eur Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Až 1167 projektov sa uchádza o dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja vo všetkých 4 oblastiach. Žiadosti posudzovali odborné komisie a ich odporúčania budú podkladmi pre schvaľovanie v zastupiteľstve BSK. Pre rok 2018 vyčlenili poslanci kraja v dotačnej schéme 2 091 543,30 eur na podporu projektov z oblasti kultúry, turizmu, rozvoja vidieka a na podporu športu a mládeže.

„Bratislavská regionálna dotačná schéma predstavuje jedinečný nástroj, vďaka ktorému sa môžu uskutočniť zaujímavé projekty, či už väčšieho alebo menšieho charakteru. Ide o jedinú takúto schému spomedzi všetkých krajov a jedinú schému, kde posudzujú žiadosti nezávislí odborníci,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

V oblasti kultúry sa o podporu kraja hlásilo 747 projektov v celkovej hodnote 5 612 511,60 eur. Po formálnej kontrole predložili odbornej komisii 715 projektov. Celková alokovaná suma v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu kultúry na rok 2018 predstavuje 888 905, 90 eur, a to pre 10 oblastí podpory.

So záujmom o podporu turizmu v rámci dotácie sa prihlásilo 88 žiadateľov. Celková žiadaná suma na projekty v tejto oblasti je 1 197 289, 87 eur. Odbornej komisii boli po kontrole posunuté posunuté projetky v celkovom počte 77. Na podporu turizmu je Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy vyčlenených 261 442,91 eur, čo je o 3,9% viac ako v roku 2017.

„Vybrané podporené projekty v roku 2018 sú orientované do oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky - 18 projektov, podpory vodáckeho turizmu, geoturizmu a prírodného dedičstva – 12, vidieckeho turizmu a agroturizmu – 33 a podpory historického a kultúrneho dedičstva – 14 projektov,“ uvádza Bratislavský samosprávny kraj.


O podporu rozvoja vidieka prejavilo záujem v roku 2018 až 52 žiadateľov so svojimi projektami. Po formálne kontrole bolo hodnotených 48 žiadostí v celkovej žiadanej sume 631 417,40 eur. V roku 2018 je z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka 2018 vyčlenená suma 418 309 eur.

Žiadosti v rámci schémy na podporu rozvoja vidieka boli z troch oblastí podpory: obnova obcí, zvyšovanie kvality služieb a podpora miestnej ekonomiky.

„Projekty boli zamerané na obnovu verejných priestranstiev a zastávok v obciach, realizáciu adaptačných opatrení zameraných na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, nákup komunálnej techniky na celoročnú údržbu verejných priestranstiev ako aj na nákup technológií a zariadení zameraných na ďalší rozvoj a podporu spracovania a výroby tradičných produktov v oblasti vinárstva, ovocinárstva, včelárstva a zeleninárstva,“ informuje kraj.

Oblasti podporu športu a mládeže sa o dotáciu uchádzalo 385 žiadostí v celkovej hodnote 4 217 133,51 eur. Pre oblasť mládeže posudzovala napokon odborná komisia 90 projektov a pre oblasť športu 237. Na podporu športu a mládeže vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu sumu 522 885,83 eur. Hodnotiaca komisia po svojom posúdení odporučila podporiť 218 projektov.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj