Centrá voľného času pripravili na prázdniny zaujímavé denné tábory, stačí si vybrať a deti prihlásiť


Foto: Centrá voľného času pripravili na prázdniny zaujímavé denné tábory, stačí si vybrať a deti prihlásiť Foto: ilustračná - pixabay.com

Jarné prázdniny v Bratislave sa začínajp už 5. marca a budú trvať do 11. marca. Počas týchto dní si centrá voľného času v Bratislave pripravili rôzne atraktívne akcie. Denné tábory sú veľmi obľúbené. Zameriavajú sa nielen na tvorivé činnosti a športové aktivity, ale aj na výlety, hry, vychádzky a rôzne súťaže.

Prihlášky treba posielať čo najskôr, kapacity denných táborov sú obmedzené.

Centrum voľného času, Štefánikova 35 v Bratislave pripravuje počas jarných prázdnin v termíne od 5. marca do 9. marca 2018 jarný tábor v dvoch variantoch: 

- denný tábor od 8.00 do 16.00 hod. Zameraný je na výtvarnú, prírodovednú aj športovú činnosť v priestoroch CVČ ale aj mimo CVČ v Bratislave. Na jeho otvorenie je potrebné, aby sa prihlásilo minimálne 15 detí (vek: od 6 rokov -1. roč. ZŠ).

Predpokladaná cena celodenného týždenného pobytu (vrátane výletu mimo Bratislavy) je 60,- Eur.

- poldenný tábor - od 9.00 do 13.00 hod. Bez poskytnutia obeda (v prípade menšieho počtu - najmenej 8 detí). Činnosť bude zameraná na rôzne zaujímavé tvorivé aktivity, spoločenské hry a podľa počasia pohybové aktivity.

Prihlášku alebo návratku treba zaslať najneskôr do 23.2.2018.

Pre ďalšie informácie kontaktujte priamo centrum na tel. čísle 35 -0252493375. Všetky informácie nájdete aj na stránke www.mojvolnycas.eu.

CVČ Kulíškova 6 tento rok pripravuje JARNÝ DENNÝ TÁBOR 2018 s celodenným výletom do Viedne pre deti vo veku od 6-12 rokov.
Celodenný výlet do Rakúska sa uskutoční v prípade prihlásenia minimálne 10 detí. Deti musia mať vybavený platný pas. Pri nižšom počte prihlásených detí bude alternatívny celodenný výlet.  

V prípade záujmu o tábor v dňoch 5.3. -9.3.2018 je potrebné vypísať prihlášku (priamy odkaz http://cvckuliskova.sk/) a obratom ju doručiť do CVČ. Poplatok vo výške 65,- € je potrebné uhradiť na účet CVČ a doklad o zaplatení odovzdať na vrátnici spolu s prihláškou.

V cene tábora je obed, pitný režim a občerstvenie, celodenný program – tvorivé dielne, súťaže, vstupné a cestovné. V prípade, že dieťa má platnú električenku, je potrebné uviesť to do prilhlášky.


CVČ, Hlinická 3 pripravilo na prázdniny aktivity zamerané na šikovné ručičky – deti budú vytvárať rôzne výrobky a budú sa učiť zručnosti hravou a zábavnou formou, budú tiež hľadať poklad podľa mapy a športovať.

Tábor bude od 5. do 9. marca v priestoroch CVČ a v jeho okolí. Cena za tábor je 60 eur.  Bližšie informácie vám poskytnú priamo v CVČ, na tel. čísle: 0910877788 a na www.cvcba3.sk 

CVČ Pekníkova 2 pripravilo JARNÉ PRÁZDNINY V KLOKANE. Od 8:00 do 16:00 čaká na deti zaujímavý program a denné dielne aj s obedom. Cena je 10 eur na deň.
Do dielne je možné prihlásiť sa aj jednotlivo podľa záujmovej činnosti na daný deň. V cene je zahrnutý obed. 

Centrum pripravilo takýto program:
06.03.2018 Pondelok: Výtvarné dielne a návrh žiackej knižky
07.03.2018 Utorok: Výtvarné dielne a rozprávkové inšpirácie
08.03.2018 Streda: Športový deň - stolný tenis a posilňovňa
09.03.2018 Štvrtok: Deň spoločenských aktivít - hry
10.03.2018 Piatok: Po stopách pátrača Tina v Dúbravke 

Každý deň bude vyhodnotenie a deti majú možnosť získať hodnotné ceny.

Je potrebné si so sebou priniesť: prezuvky, oblečenie vhodné na konkrétnu činnosť, ruksak s pol-litrovou fľašou na pitný režim.
Kontakt: cvcklokan@gmail.com, www.kruzky.eu. 

CVČ Gessayova 6 prináša Tvorivý denný tábor od 05.03. do 09.03. so zaujímavým programom.  Deti čakajú vychádzky, hry, súťaže (v závislosti od počasia). 

Cena tábora je 60 eur a zahŕňa program, pitný režim, obed a olovrant.

Záväznú prihlášku a poplatok je potrebné zabezpečiť do 20.2.2018.

Kontakt: 0910 113 333, Jana Valachyová.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava