Lesy SR pozastavili ťažbu dreva v okolí Bratislavy, na najbližšom stretnutí sa dohodnú ďalšie kroky


Foto: Lesy SR pozastavili ťažbu dreva v okolí Bratislavy, na najbližšom stretnutí sa dohodnú ďalšie kroky Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Lesy SR v súvislosti s manažmentom lesných pozemkov v okolí Bratislavy v lokalitách Vydrica a Devínska Kobyla dočasne zastavili plánovanú ťažbu dreva.

V snahe riešiť problematiku konfliktu ťažby, rekreácie a ochrany povrchových tokov v tejto oblasti je potrebné stretnutie všetkých zainteresovaných strán - BSK, Lesy SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Stretnutie by sa malo uskutočniť v priebehu mesiaca február 2018.

„Ochrana a starostlivosť o lesy v okolí Bratislavy bola hlavnou témou stretnutia bratislavskej vicežupanky Eleny Pätoprstej s Lesmi SR, ktoré zastupoval Martin Matys z Odštepného závodu Smolenice, Lesy SR. Spolu aj so župnými poslancami Jaromírom Šíblom a Martinom Vlačiky hľadali možnosti úpravy Lesného hospodárskeho plánu, tak aby rešpektoval polohu hlavného mesta a rekreácie jeho obyvateľov. Diskutovalo sa aj o tom kam by sa lesný management mal v Bratislave v budúcnosti uberať. Zároveň vyslovili spoločný záujem ďalej aktívne spolupracovať pri ochrane a rozumnom využívaní lesov v správe Lesy SR na území BSK, a to najmä v oblasti posilňovania ich funkcií, najmä rekreačného potenciálu, ochrany prírody a vodoochrannej funkcie,“ informoval Bratislavský samosprávny kraj.

Témou januárových rozhovorov na Úrade BSK bola aj efektivita hospodárskej činnosti Lesy SR na území hlavného mesta - Lesný celok Lesy SR Bratislava. Práve hospodárska činnosť v území je v súčasnom období citlivo vnímaná obyvateľmi kraja.

Viacerí poslanci a poslankyne Zastupiteľstva BSK vyslovili požiadavku na prerokovanie a hľadanie riešení, vrátane možnosti obnovy, resp. rozšírenia Bratislavského lesného parku v jeho pôvodných hraniciach z roku 1973, od Bratislavy až po Stupavu, Borinku a Svätý Jur, vrátane lesov na území Devínskych Karpát a lužných lesov na oboch brehoch Dunaja, kde je stúpajúci trend rekreácie a cykloturistiky verejnosti, obyvateľov BSK, ale i zahraničných návštevníkov.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj