Tretie stanovište polopodzemných kontajnerov otvorili v Petržalke na Budatínskej ulici 17


Foto: Tretie stanovište polopodzemných kontajnerov otvorili v Petržalke na Budatínskej ulici 17 Foto: ilustračná - Mesto Bratislava

Už dnes, 6. februára, otvoril primátor hlavného mesta, Ivo Nesrovnal, spolu s riaditeľom závodu OLO, Milanom Pilátom, tretie stanovište polopodzemných kontajnerov, ktoré sa nachádza na Budatínskej ulici 17 v Petržalke. Primátor zároveň predstavil aj nové nálepky, určené na zberné nádoby v hlavnom meste.

Na novom stanovišti je 6 polopodzemných kontajnerov. Z toho 3 sú určené na zmesový komunálny odpad a zvyšné 3 na triedený odpad, teda papier, plasty a sklo.

Kontajnery určené na zmesový odpad majú objem 5 m3. Kontajner na sklo má objem 3 m3. Jeden polopodzemný kontajner s objemom 5 m3 dokáže nahradiť 6 bežných 100-litrových a 55 kusov 120-litrových.

„Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Každý z kontajnerov obsahuje monitorovacie zariadenie na kontrolu stavu naplnenosti. Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovací otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia. Konštrukcia polopodzemných kontajnerov zároveň bráni prístupu zvierat a hmyzu,“ informuje mesto Trnava.

Osadenie polopodzemných kontajnerov v Petržalke trvalo 6 týždňov, pričom zahŕňalo odstránenie pôvodného stanovišťa, stavebné práce a osadenie dopravného značenia zakazujúceho zastavenie.


Náklady na vybudovanie nového stanovišťa boli financované spoločnosťou OLO. Celkové náklady zahŕňali vypracovanie projektu, dodanie a montáž šiestich kusov polopodzemných kontajnerov, projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, stavebné práce, dodanie a montáž monitorovacieho zariadenia na kontrolu stavu naplnenia kontajnerov.

Nové polopodzemné kontajnery sú zároveň označené nálepkami s potrebnými informáciami pre občanov. 

Nálepky obsahujú logo mesta, informáciu o tom akým spôsobom sa ďalej nakladá s jednotlivým druhom odpadu a aktuálne informácie o tom, aký odpad do nádoby patrí, či nepatrí.

Cieľom nových nálepiek je poskytnúť obyvateľom aktuálne a podrobné informácie o tom, ako správne triediť odpad a čo sa s konkrétnym druhom odpadu deje ďalej. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava