Mesto Bratislava poskytne aj v tomto roku príspevky na odstraňovanie nelegálnych grafitov


Foto: Mesto Bratislava poskytne aj v tomto roku príspevky na odstraňovanie nelegálnych grafitov Foto: Mesto Bratislava

Mesto Bratislava aj tento rok finančne podporí odstraňovanie nelegálnych grafitov. Podávanie žiadostí o príspevok na ich odstránenie a antigrafitový náter je možné podať vždy k poslednému dňu v mesiaci.

Príspevky bude mesto podávať až do konca septembra 2018, prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy.

Mesto poskytuje príspevok pre právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Bratislavy. V rozpočte vyčlenili poslanci na tento účel 150 000 eur, rovnako ako minulý rok.

Čistota a údržba verejných priestranstiev je jednou z priorít hlavného mesta aj v roku 2018. Chceme čistejšie a krajšie verejné priestranstvá, na ktorých záleží aj samotným Bratislavčanom. Ukazuje to najmä každoročne zvyšujúci sa počet žiadateľov a záujemcov o tieto finančné príspevky, ktoré sú určené na odstraňovanie grafitov. Aj z tohto dôvodu mesto pristúpilo k navýšeniu objemu financií v rozpočte mesta stanovených na tento účel,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.


Príspevok môže byť udelený v maximálne výške 3 000 eur pre jedného žiadateľa. Financie musia byť použité na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov. 

„Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o finančný príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov v rámci rozdeľovania finančných prostriedkov odbornou komisiou je cenová ponuka vypracovaná špecializovanou firmou za účelom lepšej prehľadnosti stavu poškodeného objektu. Kvôli efektívnemu vynakladaniu prostriedkov hlavné mesto zabezpečuje odborné posúdenie žiadosti obhliadkou poškodenej nehnuteľnosti,“ informuje mesto.

Bližšie informácie nájdete aj na stránke grafity.bratislava.sk.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava