Centrum voľného času na Štefánikovej ulici oslávilo jubilejné 40. narodeniny so zaujímavým programom


Foto: Centrum voľného času na Štefánikovej ulici oslávilo jubilejné 40. narodeniny so zaujímavým programom Foto: bratislava.sk

Centrum voľného času na Štefánikovej ulici v Bratislave oslávilo svoje 40. výročie. Okrem tradičných aktivít pre mládež a deti ponúka aj zaujímavé novinky, ktoré sú všeobecne obľúbené a vyhľadávané. Aj v ďalšom roku svojho fungovania pripravujú pestré aktivity. 

Pri príležitosti svojho 40. výročia zorganizovalo Centrum týždeň podujatí pre deti a mládež, rodičov, priateľov a podporovateľov centra. Medzi hlavné podujatia patrilo Slávnostné stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov, vyhodnotenie športových súťaží a Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre za účasti Jozefa Golonku, ktorý odovzdal ocenenia víťazom.

Deti ocenili aj návštevu mobilného planetária priamo v centre, filmovú produkciu a hviezdnu oblohu. Okrem toho na deti čakali zaujímavé tvorivé krúžky, spoločenské hry a iné aktivity. 

„Za posledných trinásť rokov sme vypracovali a úspešne zrealizovali viac ako 30 projektov na podporu materiálno - technického vybavenia a rozvoj tvorivosti detí a mládeže centra. Zároveň tak bolo centrum organizátorom tvorivej dielne a kultúrneho programu počas Dňa otvorených dverí prezidenta. Centrum venuje pozornosť aj výchove nových pedagógov spoluprácou s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave a získalo titul Fakultná škola. Za činnosť na poli techniky sme navyše získali Pamätnú plaketu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností pri príležitosti 20. výročia vzniku,“ povedala riaditeľka Centra voľného času Štefánikova Ľubica Škultétyová. 


Centrum voľného času spolupracuje aj s inými organizáciami a tešia sa z podpory priateľov

„Dôležitou súčasťou úspešného pôsobenia centra je spolupráca s inými organizáciami a zariadeniami. Ide najmä o dlhoročnú spoluprácu s materskými, základnými školami a osemročnými gymnáziami v územnej pôsobnosti Staré Mesto, s OZ Domček pre voľný čas, so strednými školami, najmä SPŠE na Zochovej ulici, SOŠPg Bullova. Aktivity centra by sa nezaobišli bez pravidelných či sporadických podporovateľov,“ uvádza mesto Bratislava.

V roku 2018 pripravilo Centrum voľného času pre deti zaujímavú a bohatú prázdninovú činnosť. Okrem pestrej ponuky krúžkov čakajú na deti a mládež zaujímavé aktivity v podobe tvorivých dielní, turistiky a podobne. 

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Mesto Bratislava