Mesto Bratislava v roku 2018 vyčlenilo až 369 tisíc eur na podporu rôznych projektov Bratislavčanov


Foto: Mesto Bratislava v roku 2018 vyčlenilo až 369 tisíc eur na podporu rôznych projektov Bratislavčanov Foto: ilustračná

Hlavné mesto Bratislava vyčlenilo v rozpočte na rok 2018 až 369 00 eur, čím plánujú podporiť kultúrne a spoločenské projekty Bratislavčanov prostredníctvom grantového programu Ars Bratislavensis a Grantového programu Hlavného mesta SR pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.

„Podporou projektov v rámci našich grantových schém motivujeme organizátorov kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít, aby prinášali nové inovatívne podujatia a projekty, ktoré obohatia život Bratislavčanov. Keďže o granty je mimoriadny záujem, každoročne na ne navyšujeme rozpočet,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy - Ars Bratislavensis je zameraný na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít, a tiež na aktivity propagujúce Bratislavu v rámci Slovenska i v zahraničí.

Tento rok program prináša niekoľko noviniek:
Jednotlivé projekty môžu podporiť v tomto roku vyššou sumou ako doteraz, a to až 10 000 eur. Zmenené je aj hodnotenie projektov - vytvorí sa nová Hodnotiaca komisia ako odborný poradný orgán Grantovej komisie pre vyhodnocovanie projektov. Nové sú aj termíny uzávierok pre podanie žiadostí. Termín uzávierky žiadosti je 14. február 2018. 

Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity podporuje voľnočasové aktivity detí a mládeže Bratislavy v oblasti záujmových, či tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít na podporu rozvoja talentu, na výkon športových aktivít v Bratislave, ale aj na podporu sociálnych aktivít, napr. aktivít pre znevýhodnené skupiny obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež.


Termín úzavierky podania žiadosti v rámci programu je 31. január, 31. marec, 30 jún  a 30. september. Prioritne budú podporované projekty zamerané na tému: Poznaj a chráň svoje mesto a Deti a mládež v pohybe. 

„Žiadosť o granty môžu podávať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta alebo ktorí pôsobia či vykonávajú činnosť na jeho území,“ infomruje mesto Bratislava.

V roku 2017 vďaka grantovému programu Ars Bratislavensis podporilo mesto 194 projektov sumou 115 tisíc eur. Medzi podporené projekty patria napríklad Urban market, Tematické prechádzky Bratislavou a Propagácia Múzea petržalského opevnenia. 

V roku 2017 rozdelilo hlavné mesto v rámci grantových schém 180 tisíc eur a podporilo 264 projektov zameraných na podporu voľnočasových, sociálnych a športových aktivít detí a mládeže mesta. Medzi podporené projekty patria napríklad Poznávame Bratislavu a jej okolie, Integračné tvorivé dielne pre deti, Olympiáda pre malých športovcov - podpora zdravého životného štýlu.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: Mesto Bratislava