Mestská knižnica pozýva deti v predvianočnom období na zaujímavý program, plný noviniek a zábavy


Foto: Mestská knižnica pozýva deti v predvianočnom období na zaujímavý program, plný noviniek a zábavy Foto: ilustračná - pixabay.com

Mestská knižnica v Bratislave vás srdečne pozýva na akcie, ktoré organizujú v tomto predvianočnom období. Pre deti si pripravili bohatý kultúrny program, plný zaujímavých tém a kníh. 

Upozorňujeme aj na zmenu otváracieho času, ktorá nastane počas najkrajších sviatkov v roku.

„Aj Mestská knižnica by chcela prispieť k vianočnej pohode. Či už kultúrnymi podujatiami alebo dobrou knihou, ktorá k leňošeniu pri stromčeku patrí. V roku 2017 sme kúpili približne 4600 kníh, takže s pomocou našich knihovníčok určite nájdete ten správny titul. Tiež ponúkame rôzne ozdoby a vianočné motívy vyrobené z paličkovej čipky, ktoré nájdete na úseku na Laurinskej do konca roka 2017. Počas sviatkoch chceme upozorniť na zmenený otvárací čas, ktorý nájdete v oznamoch na našej stránke,“ uvádza pani Zuza Liptáková z Mestskej knižnice. 

V pondelok 11. decembra  o 11:00 sa dozvieme, čo sa skrýva za veľkým problémom krokodíla. Johannes Jensen má pocit, že je iný - tak sa volá knižka, ktorá nám povie, prečo má Johannes Jensen pocit, že príliš nezapadá do spoločnosti. Je to jeho chvostom? Alebo žeby to bolo jeho mašľou? Knižku nám prečíta knihovníčka Števka Lovasová. Podujatie je vhodné pre deti od 3 do 6 rokov. 

V stredu 13. 12. o 9:00 sa dozvieme veľa nového vďaka téme Život v extrémnych prostrediach. Prednáška zoológa Juraja Čačaného sa ponúkna deťom zaujímavé informácie, ale najmä v nich chce prebudiť chuť poznávať a mať rád prírodu. Prednášky sú nadstavbou a obohatením bežných školských osnov. Projekt Svety ukryté v knihách podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 


V stredu 13. decembra o 10:00 príde do knižnice Kristína Balúchová spolu so svojou sériou kníh Kapitán Padák. Prečíta nám o dobrodružstvách pilota kapitána Padáka, o ovládaní ťažkého stroja, o cestovaní v čase, fyzikálnych javoch a leteckej abecede. Podujatie je vhodné pre deti od 8 rokov.

15. 12. o 9:00 sa uskutoční podujatie na tému Zoopolis. Podujatie vedie Natália Hacundová, študentka odboru ekológia a ochrana životného prostredia na PRFUK v Prahe. V diskusii sa dozvieme o tom, či je možné utvoriť mesto, ktoré bude organicky prepájať ľudský a zvierací svet. Akým spôsobom do prostredia mesta zapadajú zvieracie spoločenstvá? Môžu mať hlas v utváraní vízie mesta? Je možné utvoriť mesto, ktoré bude organicky prepájať ľudské a neľudské? Súčasťou podujatia sú diskusia a aktivity o práve na mesto z pohľadu psov a potravinových molí. Prednáška je určená pre deti od 10 rokov. 

V pondelok 18. 12. na nás čaká Svetozár. V Svetozárovom meste je mnoho holubov, ktoré škodia. Je potrebné ich vyhnať? Bude nám lepšie, ak vyženieme menšinu zo spoločnosti? Knižka Svetozár zábavne spracováva súčasné spoločenské problémy tak, aby ich pochopili tí úplne najmenší. Z knihy Andrey Gregušovej číta Martin Kuštek, občiansky aktivista a zakladateľ Študentských porozprávame o tom, ako sa nám žije, čo by sme chceli zmeniť a prečo. Svetozár je vhodný pre deti od 6 do 10 rokov.

Priamo pred Vianocami, 22. decembra o 16:00, nás čaká ešte jeden program pre deti - Vĺčatá. Ide o prírodovedný krúžok pre deti od 6 do 10 rokov pod vedením zoologa Juraja Čačaného a Lucie Gucmanovej. Krúžok má v knižnici už niekoľkoročnú tradíciu. Jeho cieľom je prehĺbiť kladný vzťah k prírode. Deti majú možnosť spoznávať mnoho živočíchov a rastlín (živé aj exponáty z múzea), porozumieť ich spôsobu života a hlbšie pochopiť vzájomné vzťahy medzi nimi. Prebieha v spolupráci s Prírodovedným múzeom SNM v Bratislave.


Miesto: Galéria Artotéka, Kapucínska 1
Dátum: 11.12.2017 - 11:00    22.12.2017 - 18:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mestská knižnica v bratislave