Rozpočet hlavného mesta Bratislava je schválený, podporila ho výrazná väčšina prítomných poslancov


Foto: Rozpočet hlavného mesta Bratislava je schválený, podporila ho výrazná väčšina prítomných poslancov Foto: Mesto Bratislava

„Z celkového počtu 44 prítomných, hlasovalo za návrh rozpočtu 34 poslancov, proti boli 4 poslanci, 5 sa zdržalo a 1 nehlasoval. Prioritami rozpočtu sú veľké dopravné projekty, oprava ciest, čistota a revitalizácia verejných priestranstiev. Výraznejšie sa bude podporovať vzdelávanie a sociálna pomoc. Navýšia saaj výdavky na podporu kultúry a občianskych aktivít,“ uvádza hovorkyňa mesta, Zuzana Onufer.

„Som rád, že zastupiteľstvo veľkou väčšinou podporilo náš návrh rozpočtu na rok 2018. Je to rozpočet rozvojový, prostredníctvom ktorého môžeme podporiť množstvo užitočných projektov,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Rozpočet hlavného mesta ráta s príjmami vo výške viac ako 369 miliónov eur. Výdavky sú naplánované v rovnakej výške. Zvýšenie príjmov mesta je výsledkom dobrého hospodárenia s majetkom, ale aj medziročným zvýšenými príjmami z daní (z daní za ubotavanie a príjmov fyzických osôb). 

Poslanci jednohlasne schválili pozmeňovací návrh a 2 250 00 eur určených na poslanecké priority pridelili na konkrétne projekty v mestských častiach. Rovnako by podľa rozpočtu mala klesnúť zadĺženosť Bratislavy zo 188 miliónov eur na 175 miliónov. 

Najväčšou investičnou akciou v roku 2018 bude modernizácia električkovej trate – Karlovesko - Dúbravská radiála. Mesto teda tento rok investuje najviac do rozvoja dopravy, opravy ciest, chodníkov a priechodov. Okrem toho sa navýšia výdavky na bezpečnosť v meste, ktorú má na starosti mestská polícia.


Do nákladov sa zarátala aj výstavba depozitára pre Galériu a Múzeum mesta Bratislava. Poslanci tak schválením rozpočtu podporili rozvoj kultúry, ale aj športu a voľného času. 

Projekt Občiansky rozpočet pokračuje aj v nasledujúcom roku.
Občania teda budú mať opäť možnosť podieľať sa na rozhodovaní, ktoré projekty dostanú časť finančnej podpory mesta. 

Zvýšenie výdavkov očakáva Bratislava aj kvôli zmene pravidiel preplácania eurofondov na dopravné stavby.
Mesto musí zabezpečiť v rozpočte dodatočné financie na spolufinancovanie EU projektov vo výške 25% namiesto pôvodných 5%. Na rok 2018 je to suma 10 mil. eur, na celé programové obdobie do roku 2022 je to 76 mil. eur.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava