Rozpočet Bratislavy na rok 2018 je pripravený na schválenie,viac ako 2 milióny eur podporia projekty


Foto: Rozpočet Bratislavy na rok 2018 je pripravený na schválenie,viac ako 2 milióny eur podporia projekty Foto: ilustračná - facebook.com/Bratislava.sk

Rozpočet hlavného mesta na rok 2018 plánuje celkové príjmy vo výške 368,2 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie o 7,3%. V takej istej sume sú plánované aj výdavky mesta.

Medziročný nárast príjmov je výsledkom dobrého hospodárenia mesta v roku 2017, zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 v hodnote 27 mil. eur, ale aj medziročnými zvýšenými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb či z dane za ubytovanie. Poslanci mestského zastupiteľstva budú rozpočet schvaľovať už vo štvrtok 7. decembra. 

„Mestu sa darí, čoho dôkazom je rozvojový rozpočet na rok 2018. Prioritami rozpočtu sú veľké dopravné projekty, oprava ciest, čistota a revitalizácia verejných priestranstiev. Výraznejšie chceme podporovať vzdelávanie, viac sa zamerať na sociálnu pomoc a pomoc ľuďom bez domova. Navýšime aj výdavky na podporu kultúry a občianskych aktivít,“ povedal primátor Bratilavy Ivo Nesrovnal. 

V porovnaní s tohtoročným rozpočtom sa na rok 2018 vyčlenilo mnohonásobne viac prostriedkov na poslanecké priority a rozvoj mestských častí.

Tento rok sa podporia projekty až vo výške 2 250 00 eur. V roku 2017 to bolo len 450 tisíc. Zvýšenie príjmov mesta znamená aj zvýšenie príjmov mestských častí, čím sa prispieva aj k ich rozvoju. V novom rozpočte sa ráta aj s návrhom na zmenu financovania hlavného mesta a mestských častí. Na financovanie solidarity pre mestské časti sa vyčlenila suma 1,95 mil. eur.

V rámci financovania zo zdrojov EÚ sa mesto zameria predovšetkým na podporu projektov v oblasti dopravy. V roku 2018 predstavuje najväčšiu investíciu v tejto oblasti modernizácia električkovej trate – Karlovesko - Dúbravská radiála.

„Ďalej sa bude pokračovať v prípravných prácach na modernizácii Vajnorskej a Ružinovskej radiály a pokračovať v prácach na budovaní nosného dopravného systému v úseku Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor. Súčasťou rozpočtu sú aj ďalšie rozvojové projekty zamerané na udržateľný energetický rozvoj, podporu elektromobility (URBAN -E) či projekty na podporu cyklodopravy,“ dopĺňa hovorkyňa hlavného mesta, Zuzana Onufer. 

V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry sa zvýšia v novom roku výdavky na opravy ciest, chodníkov a priechodov, a tiež budovanie cyklotrás. Mesto sa pritom zameria hlavne na veľké dopravné projekty. 

Okrem toho sa v rozpočte vyčlenili peniaze aj na výstavbu nových parkovísk. V oblasti infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene mesto zafinancuje aj budovanie viacerých parkov. Mesto tiež navyšuje výdavky na šport, kultúru a voľný čas. Mesto napríklad zabezpečenie výdavky na prípravu výstavby nového depozitára pre Galériu a Múzeum mesta. 

Okrem toho bude pokračovať projekt Občiansky rozpočet, vďaka ktorému môžu občania sami rozhodovať o použití časti financií mesta. 


Finančný rozpočet budep ripravený aj formou prehľadnej „smart“ aplikácie.

V novom rozpočte bude zahrnuté aj znižovanie zadlženosti mesta a podriadených organizácií. V rokom 2017 bola zadlženosť 188 mil. eur a v roku 2018 by mala klesnúť na  175 mil. eur. Pôjde o najnižšiu zadlženosť mesta od roku 2010. V percentách to predstavuje 49,25%. 

Hlavné mesto očakáva v roku 2018 aj nové, zvýšené výdavky. Patria medzi ne aj také, ktoré zatiaľ mesto nemalo a s ktorými sa nepočítalo. 

„Kvôli zmene pravidiel preplácania eurofondov na dopravné stavby, musí hlavné mesto musí zabezpečiť v rozpočte dodatočné financie na spolufinancovanie EU projektov vo výške 25% namiesto pôvodných 5%. Na rok 2018 je to čiastka 10 mil. eur, na celé programové obdobie do roku 2022 je to čiastka 76 mil. eur,“ uvádza hovorkyňa mesta. 

Ďalšie nutné výdavky sa investujú do programov základných umeleckých škôl a centier voľného času. Táto investícia spadá do kompetencií mesta, preto bude hradená z vlastných príjmov mesta. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia, najmä materské škôlky. To predstavuje viac ako 11,5 mil. eur ročne. Medziročne tak dochádza k ďalšiemu zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy približne o 1,1 mil. eur.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava