ŽSR a Polícia SR si v posledný novembrový deň posvietia na nelegálne prechody cez železničné trate


Foto: ŽSR a Polícia SR si v posledný novembrový deň posvietia na nelegálne prechody cez železničné trate Foto: ilustračná

Preventívno-bezpečnostná akcia ŽSR v spolupráci s Políciou, ktorá má názov  „Stihnem – Nestihnem“ je zameraná na nelegálne prechody cez železničnú trať, ktorými si občania skracujú cestu. Akcia bude prebiehať v posledný novembrový deň.

Občania prechádzaním cez železničnú trať na iných miestach ako na vyznačených prechodoch nielenže porušujú zákon a odpúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým ohrozujú svoj život. 

„ŽSR a Prezídium Policajného zboru vybrali v rámci celého Slovenska 85 miest a obcí, kde budú hliadky Policajného zboru v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je dovolené a tiež 32 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod,“ uvádza hovorkyňa ŽSR, Martina Pavlíková.


Cieľom akcie je informovať tých, ktorí nelegálne prechody využívajú nato, že porušujú zákon a informovať ich o tom aké nebezpečné to pre nich môže byť. Výnimočne budú previnilci v tento jeden deň dostávať namiesto pokuty informačné letáky., v ktorých je podrobne vysvetlené ako správne cez železničné priecestia prechádzať. 

Prechádzanie cez koľaje je v územnej pôsobnosti KR PZ v Bratislave nedovolené na týchto miestach:

1. Pezinok zastávka – km cca 16,610
2. Pezinok – km cca 19,200– úrovňový ,,prechod“ medzi nástupišťami  na trnavskom zhlaví – prechádzanie občanov na ulicu Za  dráhou
3. Šenkvice v km 25, 540  „prechod“ cez koľajisko do potravín (bratislavské zhlavie)
4. Báhoň – km cca 34,050  – prechádzanie z nástupišťa č.2 cez koľaje na nástupište č. 1 a do dediny
5. medzistaničný úsek:  Podunajské Biskupice – Bratislava Nové Mesto
6. Bratislava Nové Mesto – Bratislava Ústredná nákladná stanica (tri súbežné traťové koľaje od priecestia v km 7,215 (4,419) až po úroveň OD Hornbach, km 7,940 ,TUDU 2841 02-prechod od Hornbachu na Ostredky, v úrovni zastávky MHD a OD Terno (Kozmos) v km cca 6,800 (4,000)
7. Bratislava hlavná stanica-Odbočka Močiar k.č.1 a 2 , km57,650, TUDU 2804 06-Biely Kríž
8. Bratislava hlavná stanica-Odbočka Vinohrady k.č.1 a 2, km 3,780 , TUDU 270102-Biely Kríž
9. Petržalka-Rusovce  km 18,700 , TUDU 2841 06- bývalé priecestie Kopčianska
10. Bratislava hlavná stanica-Bratislava Lamač k.č.1 a 2, km 50,500 ,TUDU2804 04-Tesco Lamač
11. Lamač – DNV okolo km 46,000  od diaľničného nadjazdu smerom k DNV v úrovni nákupného centra BORY MAL – skracovanie cesty od sídliska do nákupného centra a na záhradky susediace tesne z koľajou
12. Lamač – Devínska Nová Ves okolo km 47,00 od diaľničného nadjazdu smerom k Lamaču v úrovni nákupného centra LIDL až Lamačský cintorín
13. Devínske Jazero zastávka okolo km 3, 700 na zastávke priamo  a pred zastávkou od DNV – napriek nadchodu, ktorý vo väčšine prípadov je odignorovaný
14. Malacky – okolo km 25,400, pod diaľničným nadjazdom u vchodového návestidla od V. Levár – napriek nadchodu, tendencia skracovania cez koľaje smerom k zámockému parku
15. žst. Veľké Leváre - úroveň vchodu do čakárne starej prijímacej budovy ( km 33,320), ktorý podľa skúseností výpravcov „využívajú“ na priechod najmä chovanci ústavu pre mladistvých a hríbari, ktorý je situovaný za koľajiskom bývalého vlečkára SURPACK.

Vyznačené železničné priecestia v  územnej pôsobnosti KR PZ v Bratislave, ktoré sú legálne a určené na prechod cez železničnú trať:

1. železničné priecestie 2. kategórie bez závor, SP2079, Bratislava, križovatka ulíc Trnavská – Ivanská

2. železničné priecestie 3. kategórie so závorami, SP2108, Bratislava Odeská,

3. železničné priecestie 3. kategórie bez závor, SP2114, Nové Košariská, cesta III. triedy bez názvu

4. železničné priecestie 2. kategórie bez závor, SP2080, Bratislava, Vrakúnska cesta

5. železničné priecestie 2. kategórie so závorami, SP1985, Bratislava, Pri mlyne

6. železničné priecestie 3. kategórie so závorami SP0373, Bratislava, Pri Šajbách

7. železničné priecestie 2. kategórie so závorami, SP1990, Bernolákovo, Hlavná

8. nezabezpečené železničné priecestie s výstražnými krížami doplnené dopravnou značkou „Stoj, daj prednosť v jazde!“, SP2099, Bratislava, účelová komunikácia bez názvu, ktorá spája Starú Vajnorskú a Staviteľskú
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: ŽSR