Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, Násilie treba riešiť a nemlčať!


Foto: Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, Násilie treba riešiť a nemlčať! Foto: KR PZ Bratislava

25. november je Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanému na ženách. Predposledný novembrový týždeň takmer 60 policajných preventistov na celom Slovensku informuje verejnosť o problematike Násilia Páchaného na ženách. 

Verejnosti chce polícia pripomenúť,  že aj na Slovensku sú ženy obeťami násilia, ktoré je vo väčšine prípadov páchané najmä mužmi „za zatvorenými dverami“ domácností. Policajní preventisti budú priamo na školách, v seniorských centrách, na ulicicach, obchodných domoch a zdravotníckych zariadeniach informovať verejnosť o spôsoboch ako rozpoznať takéto násilie, aké formy môže mať a čo robiť v prípade, keď sa žena stane obeťou násilia. 

Samotné domáce násilie v sebe zahŕňa trestné činy ako sú napríklad znásilnenie, ublíženie na zdraví, týranie blízkej osobz a zverenej osoby, nebezpečné vyhrážanie, prenasledovanie, obmedzovanie osobnej slobody a mnohé ďalšie. trestný zákon chráni zdravie, život, slobodu, dôstojnosť človeka a iné práva, ktoré sú aj hodnotami našej spoločnosti. Ak dochádza k akémukoľvek obmedzeniu slobody, alebo ubližovaniu na zdraví, treba zasiahnuť. 


V prípade domáceho násilia má polícia právo zasiahnuť 

„V prípadoch násilia má polícia zákonné oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do obydlia na 10 dní (lehota sa zmenila od 1.1.2016 z pôvodných 48 hodín). Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov. V roku 2016 polícia realizovala toto zákonné oprávnenie u 642 osôb, v 1. polroku 2017 vykázala z obydlia 417 osôb,“ uvádza Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ. 

Pomôcť však môžeme všetci. Aby sme ochránili ženy, deti, osoby vyššieho veku, zdravotne postinuté osoby a neraz aj mužov pred násilím agresora, musíme aj my vedieť, ako pomôcť. Ak vieme, že v našom okolí dochádza k násiliu, situáciu musíme riešiť a nemlčať.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: KR PZ Bratislava