Ak ste pri parkovani v bratislavskom PAAS zadali zlú ŠPZ, môžete sa odvolať


Foto: Ak ste pri parkovani v bratislavskom PAAS zadali zlú ŠPZ, môžete sa odvolať Foto: Facebook/Matúš Vallo má rád Bratislavu

Mesto Bratislava pripúšťa, že ak pri platení za parkovné spravíte chybu v zadaní zlej parkovacej zóny alebo zlého evidenčného čísla auta, pokuta vám môže byť odpustená. Mestská polícia pravidelne kontroluje, či vodiči dodržujú pravidlá parkovania v meste.

Pokiaľ odhalí porušenie vytvorí fotodokumentáciu. Priestupok sa v rámci dvojstupňovej kontroly ešte raz preverí, pokiaľ sa opätovne potvrdí, udelí sa pokuta, ktorá príde v obálke držiteľovi vozidla. Doručená bude fyzickou poštou alebo elektronicky. V rozkaze o uložení pokuty máte uvedený aj dôvod a odkaz na fotodokumentáciu vášho prehrešku, ktorý si môžete pozrieť.

Čo robiť, ak vám bola udelená pokuta neprávom?

Ak máte pocit, že ste parkovací zákon neporušili, môžete podať odpor s odôvodneným. To môže byť napríklad zle zapísaná zóna, nesprávna EČV či iné preklepy. Odpor musí byť podaný v písomnej forme. Môžete ho osobne priniesť na podateľňu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy alebo poštou či elektronicky do elektronickej schránky.

Pokiaľ pošlete vaše odvolanie mailom, mesto to nesmie zo zákona akceptovať, preto využite vyššie uvedené možnosti. V odpore musíte uviesť dôvod, prečo by vám pokuta nemala byť udelená a priložiť aj dôkazy na potvrdenie vašich tvrdení. Všetko to treba spraviť do 15 dní odo dňa, kedy vám bol doručený rozkaz na uloženie pokuty. Viac podrobností o reklamácií nájdete na priloženom odkaze.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu