Poznáme výsledky súťaže Revitalizácia Námestia slobody. Porota neudelila ani prvé, ani druhé miesto


Foto: Poznáme výsledky súťaže Revitalizácia Námestia slobody. Porota neudelila ani prvé, ani druhé miesto
Galéria: 12 fotiek
Foto: bratislava.sk

Hlavné mesto v spolupráci s partnermi HB Reavis a mestskou časťou Staré Mesto predstavili verejnosti výsledky ideovej architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaže „Revitalizácia Námestia slobody“. Porota prvé a druhé miesto neudelila . Predstavenie umiestnenia návrhov sa konalo včera v priestoroch Fakulty architektúry STU Bratislava, kde bude prebiehať verejná výstava návrhov až do polovice decembra. 

„Postupne pokračujeme v revitalizácii jedného z najdôležitejších verejných priestorov, akým je Námestie slobody. Po ukončení prvej etapy, v rámci ktorej sme upravili a vyčistili námestie a tiež prijali bezpečnostné opatrenia, sa posúvame do druhej etapy. Hlavnou ideou tejto etapy je jeho revitalizácia na základe úspešného návrhu ideovej súťaže, ktorý dnes prezentujeme verejnosti,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Ľudia možno očakávali inovácie, ale tento návrh je jedinečný práve v tom, že zachováva Genius loci,“ dodal primátor. 

Od súťaže sa očakávalo, že prinesie návrh použiteľný ako podklad pre vypracovanie potrebnej povoľovacej a realizačnej dokumentácie. Ani jeden z projektov však nebol dostatočný. Nepriniesli ucelený a použiteľný koncept kvalitatívnej transformácie, ktorá nie je primárne postavená na priestorovej konfigurácii, ale hlavne na aktivizačnej spoločenskej zmene obsahovej náplne mimoriadne dôležitého verejného priestoru. Práve z týchto dôvodov odborná porota jedomyseľným hlasovaním neudelila prvé ani druhé miesto.

Súťaž na revitalizáciu Námestia slobody bola súťažou ideovou, nejaké idey sa našli, ale žiadna nebola lepšia ako tá, ktorú nesie námestie dnes.  Nenašla sa idea, ktorá by vyvrátila pôvodný koncept - ktorá by povedala - tá pôvodná idea bola zlá” zhodnotil Ing. Arch. Komrska, náhradný člen poroty.

Porota neudelila ani prvé, ani druhé miesto. Tretie miesto je teda víťazné

3. miesto získal návrh číslo 10: Peter Lényi, Matúš Antolík, Miroslava Daňová, Marián Lucký, Michal Marcinov, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová.
Návrh síce nezískal prvé miesto, ale jeho autori dokázali porotu presvedčiť, že námestie je samo o sebe priestor s trvalou architektonicko-kompozičnou hodnotou. Ako priestor nesúci ideály slobody by mal byť prístupný všetkým, a to aj bezbariérovo a malo by sa dať funkčne využívať. Porota im napokon udelila 3. miesto, hoci návrhu odporúča dopracovať ho do podoby záväznej štúdie. Vyčítajú projektu nedostatočne definované pasáže. Porota  naopak oceňuje predovšetkým premyslený a uvážlivý prístup, ktorý otvoril dôležitú možnosť spoločenskej debaty o miere zásahu do pôvodného návrhu bez dramatickej zmeny.


Jakub Gossanyi, Head of Development HB Reavis Slovakia sa k výsledkom vyjadril takto: „S víťazným návrhom sme opäť o krok bližšie k revitalizácii Námestia slobody. Na návrhu oceňujem najmä prvky, ktoré podporujú živé a aktívne využívanie námestia pre zábavu, šport, alebo len príjemný oddych a osvieženie. Teším sa na spoluprácu pri realizácii projektu, zároveň verím, že aj ďalšie bratislavské firmy prejavia záujem pomôcť zlepšiť mesto v ktorom žijeme a prispejú na revitalizáciu námestia finančne, prácou alebo materiálom.”


Ocenený návrh reagoval na všetky kritéria novej podoby námestia (klíma, zeleň, bezbariérovosť). Svoju kvalitu projekt zakladá na pôvodnom architektonickom návrhu, pričom zohľadňuje potreby prevádzky, údržby a udržateľnosti. Autori projektu navrhujú využitie pôvodných svetiel, no porota im to vyčíta. Nie sú podľa nich ani pôvodné a nie technickými parametrami nespĺňajú požadovanú energetickú udržateľnosť.
Svoj postoj autori vysvetľujú aj v sprievodnej správe takto: „Základná priestorová filozofia a koncepcia námestia sú v poriadku už dnes. Neschopnosť postarať sa o zabezpečenie toho, aby bolo námestie v dobrom technickom stave nemôže byť zástupným dôvodom pre to, aby vznikla nová, diametrálne odličná koncepcia. Našou úlohou je nazrieť hlbšie ako do prvoplánovej roviny rozbitej dlažby, obitého obkladu a zlej povrchovej úpravy mobiliáru. Námestie je už dnes krásne, má svojich návštevníkov, ktorí ho majú radi presne pre to, čím je.“

Zrevitalizované námestie bude mať všetky atribúty, ktoré musí verejné priestranstvo spĺňať. Bude mať bezbariérový prístup a bude bezpečné, náklady na realizáciu a údržbu budú v norme. V návrhu sú zakomponované zelené plochy, odvádzanie zrážkovej vody a podobne.
Projekt prináša praktické návrhy na sfunkčnenie námestia. Súčasťou novej užívateľskej vrstvy sú architektonické objekty, tzv. folies, rôznej veľkosti, charakteru a vstupujú do priestoru námestia ako podpora novej programovej náplne námestia. Tvorcovia projektu uvádzajú, že tieto prvky slúžia ako zázemie pre rôzne aktivity a tiež môžu slúžiť ako orientačné body. Porota ich vyhodnotila ako vítané, no v projekte sú nepresvedčivé. Porota odporúča tento návrh dopracovať do konkrétnejšej podoby.

Bližšie informácie o súťaži a návrhoch nájdete aj na stránke www.archinfo.sk, kde nájdete aj ostatné návrhy.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: bratislava.sk, archinfo.sk